Het Airco Systeem

Een korte uitleg van de werking van het airco systeem:

werking_auto_airco_systeem
  • Compressor (1+2) verplaatst het gasvormig koudemiddel (rood) naar de condensor (3)
  • Het opgewarmde koudemiddel wordt door de condensor gepompt waar het wordt afgekoeld door de rijwind of de ventilator (4).Door de temperatuurverlaging wordt het koudemiddel vloeibaar(rood/geel).
  • Het vloeibare koudemiddel stroomt onder hoge druk(geel) via het filter/droger (5) naar het expansieventiel (8).Dat verlaagt de druk door een geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten(donkerblauw).
  • In de verdamper (6) wordt het koudemiddel weer gasvormig (donker blauw/licht blauw) omdat het warmte ontrekt aan de warme lucht in het interieur. Bij de verdamper ontstaat koele lucht welke dmv de ventilator (7) het interieur wordt ingeblazen.
  • Na de verdamper gaat het gasvormige koudemiddel (licht blauw) weer door het expansieventiel (8). En begint het proces weer opnieuw.